Loading...

Laten we geschiedenis schrijven: lees en onderteken de “Great Citizens Declaration”

De geschiedenis herhaalt zich. Wat kunnen we leren van de strijd van de de Nederlanders in de Tachtigjarige Oorlog? De inname van Den Briel op 1 april 1572 markeerde een keerpunt in de opstand van “de Nederlanden” tegen de Spaanse republiek. De verovering van Den Briel, thans Brielle, door de watergeuzen, op het aldaar gelegerde koninklijke Spaanse garnizoen betekende dat de watergeuzen een vaste voet aan de grond kregen en gaf de aanzet tot een nieuwe opstand in heel Nederland die uiteindelijk leidde tot de oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

2023-06-26T16:55:50+00:00
Ga naar de bovenkant