Achtergrond van de Verklaring

Omdat we beter kunnen

  • Doel: Verandering van hiërarchie naar meer bottom-up synergie

  • Hoe: door te creëren en verbinden op een manier die jou past

  • Waarom: Teken om jouw visie te poneren – niet om anderen te veranderen

Missie van de Great Citizens Declaration

Groeit jouw verlangen naar een betere wereld ook? Een wereld met meer aandacht voor welzijn dan voor winst? Met meer “bottom-up” initiatieven, en minder neerwaarts drukkende hiërarchie. Ontmoet je steeds meer mensen die net als jij een bijdrage willen leveren aan deze nieuwe wereld? T Twijfel je waar te beginnen? Wellicht kunnen wij je helpen. Met een gemeenschap, ideeën, handvatten en steun. Je kunt nu beginnen, start met het lezen en ondertekenen van de Declaration en deze jouw statement te maken.

Waarom een Great Citizens Declaration?

Van machtsmisbruik door de overheid naar een meer directe democratie

Door de geschiedenis heen hebben regeringen vaak beslissingen genomen die niet de belangen van de mensheid dienden. Talloze keren zagen we de door regeringen gekozen richtingen desastreuze gevolgen hebben, zoals tijdens de wereldoorlogen. Bij de Great Citizens Movement geloven wij dat het mogelijk is om besluitvorming te verbeteren door te kiezen voor een andere besluitvormingsstructuur: een vorm van directe democratie. Een voorbeeld zou “holacracy” kunnen zijn. Een fractale vorm van organiseren waarbij de missie en de visie leidend zijn. In de Great Citizens Declaration verklaren we dat het belangrijk is rekening te houden met de behoeften en wensen van alle mensen op aarde. Dit in tegenstelling tot een bestuur van regeringen en een paar (rijke) families die voor ons beslissen hoe het leven er uit ziet.

Ons streven is een positief rimpeleffect de wereld rond te sturen. Wanneer wij onze directe omgeving op een positieve manier kunnen beïnvloeden, en ieder van ons dit doet, zullen we dit in de hele wereld kunnen voelen.

Wat is het doel van de Great Citizens Declaration:

Het doel van de Great Citizens Declaration is een toekomst mogelijk te maken waarin we streven naar de beste versie van mensen en de planeet. Kernwaarden die bij dit doel passen zijn: vrijheid, menselijkheid en wijsheid. We maken graag gebruik van (academische) ontdekkingen te gebruiken die dit doel ondersteunen.

Wat is er nodig om dit te bereiken?

Voor het bereiken van een ideale wereld is een mentaliteits- en gedragsverandering is nodig.

Zo mogen we een bewegen van:

  • Perverse monetaire en gedrags-stimulansen, naar het stimuleren van gedrag en acties die de belangen van de hele mensheid en planeet dienen
  • Hiërarchische organisatie, naar directe democratie op alle niveaus van de samenleving
  • Focus op winst en het vergaren van rijkdom, naar een begrenzing van rijkdom ter voorkoming van extreme concentraties van rijkdom en macht.

Creëren en verbinden op een niveau en schaal die bij jou past

Om je te helpen je eigen te kracht vinden, bieden we uitdagingen vanuit de positieve psychologie. Zoals “brieven naar de toekomst” waarbij iedereen zelf gaat schrijven over zijn of haar ideale wereld. Door de ruimte om je ideeën te delen en geven we iedereen de kans bij te dragen aan de ontwikkeling richting een betere wereld.

Een ‘Great Citizens pledge’ is een persoonlijke verklaring of droom, waarin je schrijft over wat jij gaat doen om dichter bij jouw ideale wereld te komen. Je bepaalt zelf op welke schaal je dit wilt doen: alleen of met anderen, lokaal of wereldwijd. Het is helemaal aan jou, voel waar je energie van krijgt en bovenal kis zelf jouw pad. We illustreren dit met een cirkel.

Teken voor jouw visie

niet om anderen te veranderen

Ben je benieuwd naar ons volle menselijk potentieel (ongeremd door beperkingen)? Denk je dat we dingen anders mogen gaan organiseren? Overweeg dan om met ons dit document te ondertekenen. Wij geloven dat het tijd is de mensheid de ruimte te geven te floreren, dat is het doel van de Great Citizens Declaration.

Moet ik het eens zijn met iedere zin in de declaratie?

Het is waarschijnlijk onmogelijk om een verklaring te schrijven waar iedereen het 100% mee eens is. Het idee is om een algemene verklaring te bieden, waar mensen zich in grote lijnen in kunnen vinden. Ideaal gezien dient deze Great Citizens Declaration als uitgangspunt en inspiratie om je eigen Verklaring zelf te formuleren. Dit kan gedaan worden via de “Brieven aan de Toekomst Uitdaging”. (https://ikigaitv.nl/). Deze uitdaging helpt je zelf te dromen over jouw ideale toekomst en je eigen plan te vormen. Je kan deze uitdaging alleen doen maar ook samen, waarbij je dromen delen ze extra kracht kan geven.

Lees de tekst

Klik op de knop om de Verklaring als een pdf te downloaden:

Teken de verklaring

Als je het eens bent met de Great Citizens Declaration, kun je deze ondersteunen door deze te ondertekenen:

Hoe kan ik meedoen?

De Great Citizens Declaration kan een eerste begin zijn. Het is uitdrukkelijk geen petitie om te bieden aan politici en van hen te vragen hun gedrag te veranderen. Het verleden wijst uit dat dat verspeelde energie is. Liever zien we het ondertekenen van de Great Citizens Declaration als een markering. Als een oriëntatie- en keerpunt. Een verklaring van ons mensen, burgers van de wereld, dat we het tijdperk van acties en structuren die de mensheid niet dienen achter ons laten. Een verklaring dat het tijd is voor een tijdperk van floreren, welzijn en zingeving in het leven voor alle mensen. Meedoen? Kijk dan verder rond op deze website

Wat staat er nog meer te gebeuren?

Wij initiëren graag een Great Citizens Movement van mensen die samen werken aan een betere wereld. Een wereld met waarden die de mensheid en de planeet dienen, in plaats van belangen die het leven op aarde uit te putten. Het streven is een zinvol leven voor iedereen. De verzamelde handtekeningen zullen niet worden aangeboden aan regeringen of organisaties, daar hoeven we weinig van te verwachten. Wel willen we een duidelijk signaal afgeven, dat vele mensen met ons verandering willen en het eens zijn dat wij gezamenlijk als mensheid beter kunnen functioneren. Na deelname in ‘brieven aan de toekomst’ zouden we ons kunnen realiseren dat we zelf de kracht hebben om onze wereld te veranderen. Laten we er vandaag mee beginnen!