Great Citizens Declaration

Het is van belang dat we de komende tijd echt stappen gaan zetten in het vormen van een directe democratie. Hierbij moet voldaan worden aan de psychologische principes van de wetenschap van Positieve Psychologie:

  1. het waarborgen van de fysieke, geestelijke en spirituele gezondheid van de bevolking
  2. het faciliteren van soepel verlopende sociale interacties en
  3. positieve bekrachtiging van gedrag.

Wij, burgers van de wereld, verklaren en ondertekenen hierbij plechtig dat we vrij zijn van
dwingende maatregelen die duidelijk niet onze belangen dienen. Wij verklaren dat we
capabel zijn om zelf onze eigen beslissingen te nemen in alle aspecten van het leven, met respect voor de aarde en al wat daar leeft.
Wij zullen voluit ons eigen geluk nastreven,
zolang dit niet ten koste gaat van het geluk van anderen
en/of schadelijk is voor het leven om ons heen.

Op 15 Mei, 2022, is deze declaratie geschreven en ondertekend te Amsterdam, Nederland, door:
Prof. Dr. Michaéla Schippers
Hoogleraar Gedrag- en Prestatie Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, op persoonlijke titel.

Vul het formulier in om de verklaring te tekenen

NB: Op sommige smartphones wordt het onderstaande formulier niet volledig weergegeven. Je kunt dan de smartphone in de liggende weergave-modus draaien.

Great Citizens Declaration

We, citizens of the world, solemnly publish and declare that we are free from coercive measures that are evidently not in our best interest. We declare that we are capable of making our own decisions in all areas of life, respecting all life on earth as well as respecting the earth itself. We will do everything in our power to make sure we pursue happiness, but will also make sure that this will not be at a cost of other people’s happiness and or will harm the earth or living beings in any way.

%%je handtekening%%


1,182 handtekeningen = 12% van doel
0
10,000

Vergeet svp niet je mailadres te verifiëren en te controleren of de bevestigingsmail in de spam-map van je mailprogramma is beland
nadat je de verklaring hebt ondertekend!

Let’s make the world a better place,

one step at a time!

Prof. Dr. Michaéla Schippers