Laten we geschiedenis schrijven: lees en onderteken de “Great Citizens Declaration”

Laten we geschiedenis schrijven: lees en onderteken de "Great Citizens Declaration" De geschiedenis herhaalt zich. Wat kunnen we leren van de strijd van de de Nederlanders in de Tachtigjarige Oorlog? De inname van Den Briel op 1 april 1572 markeerde een keerpunt in de opstand van "de Nederlanden" tegen de Spaanse republiek.